Vivian Lindblom L startade detta Hundregister 1 juli 1993 i Blandrasföreningen BLANDIS och det har genom flera omorganisationer och föreningar uppdaterats under 27 år.
Personligen har Vivian varit ordförande/ägare under cirka 25 år av den tiden och det är också hon som driver detta vidare som enskild firma under samma logotype (copyright), men under namnet MIXANOR  ingår som en del av företaget Livsinsikt ViLL med särskilt företagsnamn BLANDIS. Registrerad hos Bolagsverket och godkänt för F-skatt, vilket medför bokföringsskyldighet och momsredovisning.

Idag har Vivian en Pomeranian (Minoo), som är registrerad både i Blandis och i SKK, och det kanske idag kan nagga på Vivians trovärdighet, men större delen av hennes “hundägarliv” har bestått av BÅDE blandraser och enraser. Man kan säga att hon alltid har haft “en fot i varje läger”. Nu har hon genom en omplacering tagit sig på sig ansvaret för en liten dam.