Detta HUNDREGISTER har vi överfört ifrån BLANDIS HUNDREGISTER, och det är här alla registreringar kommer att ske fr.o.m. 2020-05-01.

Vi har inkörningsavgifter under juni månad på samma avgifter vi hade då Blandis Hundregister startade upp 1993-07-01.

I övrigt är det samma utförande, som BLANDIS och Vivian Lindblom L är registeransvarig tills vidare.

Webbsidorna kommer att löpa parallellt med varandra under hela 2020 och 2020-12-31 är alla överföring vara klar till det nya.

I Blandis Blogg finns alla historik om Blandis samlad